Kontakt | Obozy i Wyjazdy Dżamp

Kontakt

Koordynator

Ariel Fecyk
a.fecyk@tnm.org.pl
tel.: 609-422-651

Promocja i informacje o obozie

Łukasz Baszkieiwcz
l.baszkiewicz@tnm.org.pl
tel: 518-293-939

Biuro organizacyjne obozu „Dżamp”

ul. Grabiszyńska 163, lok 210-215
53-439 Wrocław
tel: (71) 734-57-73

Wpłaty należy kierować na konto: